Phort Láirge

Toghcháin Pharlaimint na hEorpa
Toghcháin na nÚdarás Áitiúil
Lá na Vótála Dé hAoine, 7 Meitheamh 2024

TUGAIM FÓGRA LEIS SEO:

  1. Is é an dáta is déanaí chun Achomhairc a fháil maidir leis an gClár Toghthóirí i gContae Port Láirge roimh Thoghcháin Pharlaimint na hEorpa agus Toghcháin Áitiúla ná Dé Céadaoin, 22 Bealtaine 2024.
  2. Éistfidh Cláraitheoir Contae Chúirt Chuarda Port Láirge le gach Achomharc den sórt sin, ina shuí i dTeach na Cúirte, Sraid Caitriona, Port Láirge, agus ba chóir iad a threorú tríd an bpost nó trí sheachadadh pearsanta chuig an seoladh sin..
  3. Ní bhreithneoidh an Cláraitheoir Contae aon Achomhairc a gheofar tar éis an dáta deiridh go dtí tar éis Lá na Vótála do na toghcháin thuas.

Arna dhátú an 30 lá seo d’Aibreán 2024.

Arna shíniú: James Seymour
Cláraitheoir Contae
Cúirt Chuarda Port Láirge

An tAcht Toghcháin 1992: Sceideal 2, Riail 39
(Curtha isteach ag Alt 106 (j) den Acht um Athchóiriú Toghchán 2022)

If you are 18 years of age or older and wish to apply to work at the forthcoming European and Local Elections, on 7th June, then you can complete an application form by clicking on "Apply for Work" in the menu at the top left hand side of this webpage.   

NB: Persons canvassing on behalf of any party or candidate in any election being held that day are NOT eligible to work.   This includes commenting, on the subject of the referendums, on social media.

You can contact us via either of the following methods.

Post
Office of the Returning Officer
The Courthouse
Catherine Street
Waterford
 
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.